Hiện nay, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cùng với sự phát triển mạnh mẽ công nghệ 4.0 đã, đang và sẽ dần thay đổi diện mạo của nhiều nước trên thế giới, không chỉ các nước phát triển mà ngay cả những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Thay đổi tư duy trong quá trình dạy và học

Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ, chúng ta cần phải xác định được cụ thể các cách thức, phương pháp của sự đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục và đào tạo. Theo đó, những sự thay đổi về quan niệm, tư duy của quá trình dạy và học là một trong những yếu tố then chốt để có thể tiến tới đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục nói chung và đổi mới theo hướng giáo dục 4.0 nói riêng.

Đối với quá trình dạy, cần có sự chuyển đổi từ việc truyền thụ kiến thức sang hình thành các phẩm chất và phát triển năng lực người học hay là tổ chức một nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp; chuyển sự phát triển giáo dục và đào tạo từ coi trọng số lượng sang chú trọng cả về số lượng, chất lượng và hiệu quả; chuyển từ chỉ chú trọng giáo dục nhân cách nói chung sang kết hợp gióa dục nhân cách với phát huy tốt nhất tiềm năng cá nhân.

Còn đối với việc học, cần chuyển từ việc học thuộc, nhớ nhiều sang thúc đẩy hình thành năng lực vận dụng, thích nghi, tự giải quyết vấn đề, tư duy độc lập. Không chỉ học kiến thức trong sách vở, qua tài liệu mà cần phải học qua nhiều hình thức khác nữa như qua trò chơi, các liên hệ tương tác, cung ứng đám đông, học bằng dự án thực tế. Đặc biệt, với học sinh, sinh viên là những người lao động, nguồn nhân lực chất lượng cao trong tương lai cần thay đổi suy nghĩ học một lần cho cả đời bằng việc học cả đời để làm việc cả đời.

Kết quả hình ảnh cho công nghệ 4.0

Thay đổi tư duy trong dạy và học góp phần thay đổi diện mạo nền giáo dục trong thời đại công nghệ 4.0

Trên cơ sở phát triển năng lực người học, chương trình giáo dục phổ thông mới cần phải xác định các tiêu chuẩn đánh giá năng lực chung và năng lực chuyên môn; các hình thức tích hợp hoặc phân hóa trong chương trình dạy học tùy theo từng cấp học.

Phương pháp giáo dục cũng cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong việc tổ chức hình thức giáo dục qua Internet. Qua đó, hình thức giáo dục sẽ linh hoạt về thời gian, không gian, phù hợp với điều kiện và nhu cầu cá nhân phát triển E-learning hay sử dụng ứng dụng công nghệ điện toán đám mây cho phép người dạy có thể cung cấp tài liệu học tập cho người học và thu thập lại các kết quả của quá trình dạy học từ phía người học một cách liên tục và linh hoạt.

Đối với lĩnh vực giáo dục đại học, nơi đào tạo trực tiếp nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 thì cần phải nhanh chóng đổi mới mô hình, chương trình và phương thức đào tạo, ngay từ khâu tuyển sinh đến các khâu đánh giá, kiểm định chất lượng, nhất là đánh giá sinh viên tốt nghiệp.

Nhanh chóng áp dụng mô hình giáo dục 4.0 trong giáo dục đại học

Thầy Nguyễn Hữu Niên, giảng viên Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa cho rằng: “Thời đại bây giờ đang đòi hỏi con người cần phải có năng lực tư duy và sáng tạo, đổi mới, có kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin, có khả năng làm việc độc lập và ra quyết định dựa trên cơ sở phân tích các chứng cứ và dữ liệu. Đây cũng là những kỹ năng mà sinh viên Việt Nam đang thiếu nhiều nhất và cần được bổ sung nhanh chóng để theo kịp sự phát triển mạnh mẽ của thời đại. Để giải quyết được vấn đề này, giáo dục 4.0 sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả mà giáo dục đại học cần triển khai.”

Trường đại học chính là nơi dẫn dắt tư duy và tạo động lực cho sinh viên cùng kết nối với thị trường và doanh nghiệp. Ngược lại, một doanh nghiệp tích cực vừa là thị trường và cũng vừa là đối tác hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu trong xu hướng cách mạng 4.0.

Kết quả hình ảnh cho công nghệ 4.0 trong giáo dục

Cần nhanh chóng áp dụng mô hình giáo dục 4.0 trong giáo dục đại học

Chính vì vậy, Việt Nam nên nhanh chóng thử nghiệm và triển khai mô hình đại học thông minh 4.0 trong những dự án thí điểm gần nhất để nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu và sự phát triển của thời đại. Cụ thể là cần xây dựng những công cụ thông minh, từ các công cụ quản lý đại học và săn sóc sinh viên dựa trên thẻ thông minh, đến các phần mềm trí tuệ nhân tạo, bản địa hóa kho tài liệu học và đẩy mạnh liên kết quốc tế. Nhờ áp dụng sự tiến bộ của công nghệ 4.0 vào giáo dục, sinh viên mói có thể dễ dàng hơn trong quá trình tìm hiểu, có thể tiếp cận với nguồn tài liệu chất lượng cao dồi dào hơn, hơn thế nữa, có thể góp phần thay đổi tư duy một cách tích cực và nhanh chóng, kéo theo đó là có thể nâng cao sức cạnh tranh trong thị trường nhân lực.

Hy vọng rằng trong thời gian tới, nền giáo dục có những thay đổi đáng kể để giáo dục có thể nhanh chóng tiếp cận và tiếp thu nền công nghiệp 4.0 hiện đại như ngày nay.

Thay đổi giáo dục phù hợp với thời đại công nghệ 4.0
Rate this post