Khi nhắc đến luật pháp Việt Nam, cũng như các quy định trong luật kinh tế, thì chắc hẳn mỗi người trong chúng ta đã có không ít một lần nghe đến hai từ “Pháp nhân”. Thế nhưng, đã có bao nhiêu người tìm hiểu về cụm từ này, hay đặt câu hỏi pháp nhân là gì? nó có đặc điểm ra sao và muốn là người đại diện của pháp nhân thì phải đáp ứng những yêu cầu nào? Những câu hỏi này sẽ được chúng tôi giải đáp với bạn đọc trong bài viết.

Định nghĩa pháp nhân là gì?

Pháp nhân là cụm từ chỉ về một định nghĩa ở trong pháp luật để chỉ đến một thực thể có tính hội đoàn và thường dùng trong kinh tế. Nói về pháp nhân, đã có khá nhiều học thuyết cũng như quan điểm được đưa ra như: có thuyết đưa ra nói pháp nhân là một chủ thể thực sự, có thuyết lại nói pháp nhân chính là một chủ thể giả tạo… nhưng quan trọng nhất, dù dùng trong chủ thể nào thì pháp nhân vẫn chỉ ra được thực thể của hội đoàn có hội tụ đủ những biểu hiện mà tương tự với thể nhân.

Khi nhắc đến pháp nhân, có khá nhiều định nghĩa được đưa ra song với pháp luật Việt Nam thì pháp nhân được dùng để nói về các tổ chức, mang trong mình tư cách của pháp lý độc lập mà có thể tham gia được vào các hoạt động có tính pháp lý khác như: kinh tế, chính trị, xã hội…

Đối với cá nhân, tổ chức nếu không có tư cách pháp nhân thì sẽ không được pháp luật công nhận là có quyền ký vào các văn bản có tính pháp lý về chính trị, kinh tế, xã hội (trong trường hợp nếu như cứ cố tình ký vào văn bản, thì văn bản này sẽ bị coi không có hiệu lực).

Tại Điều 84 của Bộ luật Dân sự năm 2005 có quy định “Một tổ chức khi được công nhận là pháp nhân lúc đã có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, được thành lập hợp pháp

Thứ hai, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ

Thứ ba, có sở hữu số tài sản độc lập với lại cá nhân và tổ chức khác, cũng như tự chịu trách nhiệm với tài sản đó

Thứ tư, nhân dân cá nhân mình, tham gia vào các quan hệ pháp luật với một cách độc lập”.

Thực tế, đây là 4 điều kiện đã được Bộ luật Dân sự 2005 đưa ra và hiệu lực từ đó đến nay với quy định khá cụ thể, cũng như rõ ràng. Thế nhưng áp dụng vào việc thực hiện luật thì lại không dễ dàng, khi cần phân biệt được pháp nhân cùng với các chủ đề khác một cách đơn giản.

Đặc điểm của pháp nhân

Đặc điểm của pháp nhân, mỗi cá nhân hay tổ chức muốn được công nhận, thì cần phải đáp ứng được 4 dấu hiệu sau đây:

Thứ nhất, đơn vị đăng ký pháp nhân phải tồn tại ở một hình thái xác định, đã được các cơ quan và tổ chức có thẩm quyền thành lập, cũng như cho phép thành lập, tiến hành đăng ký hoặc là công nhận.

pháp nhân

Thứ hai, đơn vị được công nhân có quyền pháp nhân phải có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ. Nghĩa là phải có cấu trúc nội tại ở bên trong bao gồm: các cơ quan lãnh đạo, những bộ phận thực hiện công việc chuyên môn cho tổ chức, phải đảm bảo tổ chức sẽ có được khả năng thực tế trong hoạt động cũng như điều hành có được tính nhất quan trọng mọi hoạt động pháp nhân.

Thứ ba, có sở hữu số tài sản độc lập với lại cá nhân và tổ chức khác, cũng như tự chịu trách nhiệm với tài sản đó. Điều này có nghĩa nói về việc pháp nhân sẽ phải tự chịu được trách nhiệm về tài sản của mình, cũng như trong giới hạn tài sản này họ sẽ phải trả hết nợ về phần tài sản thì thôi. Với năng lực pháp trách nhiệm pháp nhân này, có tên gọi là trách nhiệm hữu hạn. Trường hợp ngoại lệ, đó là các công ty có tính hợp danh và thành viên hợp danh sẽ chịu trách nhiệm một cách vô hạn.

Thứ tư, nhân dân cá nhân mình, tham gia vào các quan hệ pháp luật với một cách độc lập. Nghĩa là pháp nhân khi này sẽ phải có trách nhiệm về mặc dân sự khi thực hiện các quyền, nghĩa vụ có tính dân sự do một người đại diện đã xác lập cũng như thực hiện nhân danh về pháp nhân.

Đại diện của pháp nhân

Tại điều 91 của Bộ luật Dân sự năm 2005, có đưa ra quy định về đại diện của pháp nhân với hai nội dung chính gồm:

Thứ nhất, đại diện của pháp nhân có hai dạng: có thể là đại diện theo dạng ủy quyền hoặc là theo dạng pháp luật. Theo đó, dù là ở dạng nào thì người đại diện của pháp nhân cũng cần phải thực hiện đúng với quy định đã được đưa ra trong Chương VII, ở phần thứ nhất trong bộ luật này.

đại diện của pháp nhân

Thứ hai, nếu pháp nhân tồn tại ở dạng người đại diện theo pháp luật sẽ được quy định trong điều lệ của pháp nhân, cũng có thể sẽ trong quyết định khi thành lập pháp nhân.

Trong đó:

Đối với mọi hoạt động của pháp nhân, khi thực hiện sẽ thông qua hành vi của người có trách nhiệm đại diện của pháp nhân. Theo đó, người này sẽ là người nhân danh pháp nhân được phép tham gia vào những giao dịch có lợi ích cho pháp nhân đấy.

Người đại diện cho pháp nhân, họ sẽ có được pháp luật hoặc là điều lệ trong pháp nhân quy định và họ cũng được phép có thể ủy quyền lại cho một người khác.

Người đại diện của pháp nhân, với tư cách của mình trước các hành vi là người đại diện khi thực hiện vì lợi ích cho pháp nhân sẽ nằm trong phạm vi về nhiệm vụ, cũng như quyền hạn mà pháp nhân giao. Trong đó, người đại diện sẽ thực hiện hành vi của pháp nhân, làm phát sinh về nghĩa vụ và quyền của pháp nhân chứ không phải là do bản thân từ người đại diện. Ý chí trong các thành viên của pháp nhân, sẽ được thể hiện một cách thống nhất, thông qua người đại diện.

Như đã nói, đại diện của pháp nhân sẽ được thể hiện theo hai hình thức chính là đại diện theo dạng ủy quyền của pháp nhân và theo dạng pháp luật. Vì thế, khi áp dụng những quy định về người đại diện của nhân, sẽ phải tuân thủ theo đúng với quy định chung của đại diện nằm trong chương VIII, ở phần thứ nhất của Bộ luật Dân sự năm 2005.

Thực tế thì tính pháp nhân khá là quan trọng, trong hoạt động làm ăn, kinh tế của các doanh nghiệp và tổ chức. Bởi đó, bạn cần tìm hiểu kỹ về vấn đề này để khi làm việc, hay đăng ký một hoạt động kinh doanh nào đấy không gặp phải những khó khăn ngoài mong muốn.

Qua thông tin bài viết, các bạn đã hiểu pháp nhân là gì rồi chứ ạ? Mong rằng với điều kiện của pháp nhân, cũng như thông tin về người đại diện của pháp nhân mà chúng tôi đưa ra, giúp các bạn biết mình cần phải làm thế nào trong hoạt động kinh doanh của mình.

>>HUB là gì? Vai trò và chức năng của HUB đối với thiết bị mạng

>>11bet là gì? Tổng quan về nhà cái 11bet

 

Babil.info-Định nghĩa

Pháp nhân là gì? Điều kiện về người đại diện của pháp nhân
5 (100%) 1 vote