Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, hay còn được gọi là cách mạng công nghệ 4.0 đã và đang ảnh hưởng đến Việt Nam. Để đáp ứng được xu thế của cuộc cách mạng công nghệ thông tin này, vấn đề đặt ra với Việt Nam là gì?

Dưới đây, bài viết xin chia sẻ những vấn đề đặt ra cho Việt Nam trước cách mạng công nghệ 4.0

Cách mạng 4.0 là gì?

Trong lịch sử, con người đã trải qua 4 cuộc cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0 bắt đầu từ những năm 2000 về sản xuất thông minh dựa trên những đột phá trong công nghệ số. Sự phát triển của thị trường công nghệ đã tạo ra những đột phá trong thời gian gần đây như điện toán đám mây, thiết bị di động thông minh, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, vạn vật kết nối Internet …Những thành tựu đó tạo điều kiện cho sản xuất thông minh ngày càng phát triển và lan rộng.

Vấn đề đặt ra cho Việt Nam trước cuộc Cách mạng 4.0

Hiện nay, Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có quá trình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam. Điều này tạo ra nhiều cơ hội, nhưng cũng mang lại nhiều thách thức trong trung hạn và dài hạn.

+ Cơ hội:

Theo đánh giá của những chuyên gia phân tích, cách mạng công nghiệp lần thứ tư mới bước vào giai đoạn khởi phát. Đây là cơ hội để Việt Nam để tiếp cân với lĩnh vực khoa học công nghệ mới, tăng cơ hội tiếp xúc với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư để có thể thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước trên thế giới. Đồng thời, nó cũng tạo thời cơ mới cho Việt Nam hội nhập sâu hơn, hiệu quả hơn vào kinh tế thế giới.

Cách mạng 4.0 cũng giúp cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh hơn , phát triển nhiều ngành kinh tế, trong đó có việc mở rộng ứng dụng những tiến bộ, thành tựu về công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano, vật liệu mới, Internet kết nối vạn vât, người máy, ứng dụng công nghệ in 3D. Đây cũng là điều kiện thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động xã hội từ nhữngngười lao động có trình độ thấp chủ yếu gia cộng, lắp ráp sang giai cấp sáng tạo trong khoa học, công nghệ, văn hóa, y tế, giáo dục…

+ Thách thức:

Bên cạnh những mặt thuận lợi thì cách mạng 4.0 cũng đặt ra nhiều vấn đề thách thức với Việt Nam. Với môi trường kết nối cao về Internet và sự phát triển của mạng xã hội, sẽ tạo ra nhiều sức ép đối với trách nhiệm giải trình của Quốc hội. Chính vì thế, cần có sự thay đổi căn bản trong việc xử lý quan hệ với công chúng và quản trị nhà nước.

Cách mạng 4.0 cũng đặt ra nhiều vấn đề về giải quyết việc làm. Do lao động được thay thế bởi tự động hóa, rô bốt thông mình , điều này tác động trực tiếp đến những việc làm của các ngành mà Việt Nam đang có thể mạnh về lao động nhưng kỹ năng thấp như: dệt may, giày dép gia công, lắp ráp.

Theo một số tin tức thống kê, có đến 86% lao động trong các ngành dệt may và giày dép ở nước ta đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp trước sự phát triển của công nghệ. Đây là 2  ngành đang tạo việc làm cho nhiều lao động, trong đó có nhiều lao động ít kỹ năng, nhiều lao động nữ. Đây là nhóm người dễ dàng tìm được việc làm thay thế trong khu vực chính thức, dẫn đến một quá trình điểu chỉnh rất khó khăn và có thể làm đảo ngược quá trình chuyển dịch lao động ra khỏi nông nghiệp, cản trở quá trình tăng tỷ trọng của khu vực chính thức trong nền kinh tế.

Theo Vũ Linh – Cao đẳng Y dược Nha Trang tổng hợp

Cách mạng 4.0- những vấn đề đặt ra cho Việt Nam
Rate this post