Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

Beethoven

Nhạc sĩ Beethoven là người nước nào?

Beethoven là một nhà soạn nhạc vĩ đại có khả năng sáng tác nhạc ngay cả khi bị điếc. Những tác phẩm của ông đã khiến hậu thế phải nể phục. Vậy nhạc sĩ Beethoven là người nước nào?